Kosár
×

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Felhasználási feltételek:


A www.bringmecoffee.hu weboldalt a MIKO Hungary Kft. üzemelteti.


A Weboldalunkhoz való hozzáférés és a Weboldalunk használata az összes vonatkozó törvény és rendelkezés, valamint jelen Felhasználási Feltételek és kikötések szerint történik.


Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket, mielőtt használná a weboldalunkat. A weboldal használatával ön jelzi, hogy egyetért ezekkel a feltételekkel. Ha nem ért egyet a feltételekkel, akkor kérjük, ne használja a weboldalt.


Ha továbbra is használja a honlapunkat, úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta a Felhasználási Feltételeket. Mielőtt bármilyen személyi adatot rendelkezésünkre bocsátana (ideértve az Ön e-mail címét is), weboldalunkon mindenütt azt fogjuk kérni Öntől, hogy fogadja el Felhasználási Feltételeinket. Az elfogadás azt jelenti, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy betartsa ezen Felhasználási Feltételek előírásait úgy, ahogyan azok az Ön látogatása idején Weboldalunkon szerepelnek.


A Weboldalon közzétett fotókat, anyagokat kizárólag nem kereskedelmi, házi használat céljából letöltheti, amennyiben minden szerzői jogot, márkajelzést és egyéb tulajdonosi jelzést változatlanul hagy. Semmilyen módon sem tölthető le a Honlap tartalma, beleértve a szöveget, a képeket, az audió és videó tartalmakat, másolás, reprodukálás, újrakiadás, feltöltés, közzététel, átküldés vagy szétosztás céljából közösségi vagy kereskedelmi szándékkal, a weboldal üzemeltetője írásbeli engedélye nélkül.


A Weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a weboldalt, akár a felhasználási, szállítási feltételeket módosítsa, külön jelzés nélkül. Előbbiekre tekintettel a weboldal üzemeltetője felhívja figyelmét arra, hogy a felhasználási feltételek rendszeres időközönkénti elolvasása, értelmezése a weboldal használójától elengedhetetlen.


A weboldal használójának azt kell feltételeznie, hogy minden amit lát vagy olvas a weboldalon szerzői joggal védett, hacsak ez külön nincs jelezve, és csak a megadott használati feltételeknek megfelelően használható.
A képek bármilyen engedély nélküli használata sérthet a szellemi tulajdonhoz való jogokat, a védjegyhez kapcsolódó jogokat, a titoktartásra és a nyilvánosságra vonatkozó jogokat.


A weboldal üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon pontos és naprakész információk, adatok legyenek elérhetőek, azonban nem tünteti fel pontosnak azokat, így nem vállal felelősséget a weboldal tartalmában esetlegesen előforduló pontatlanságokért, hibákért, hiányosságokért.


A weboldal üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget, és nem tehető felelőssé semmilyen olyan károsodásokért vagy vírusokért, amelyek hatással lehetnek az Ön számítástechnikai készülékére vagy egyéb tulajdonára annak következményeként, hogy hozzáfért a Honlaphoz, böngészte vagy használta azt, illetve letöltött valamilyen anyagot, adatokat, szövegeket, képeket, videókat vagy hanganyagokat a Honlapról.


A weboldalon fellelhető védjegyek, logók használatára a weboldal üzemeltetője szerződéses jogviszonya alapján jogosult.


A weboldal tartalmazhat más, nem a weboldal üzemeltetője, hanem más harmadik fél által működtetett weboldalakra vonatkozó hivatkozást. Ezen hivatkozás kizárólag a weboldal használójának kényelme érdekében kerülnek fel a weboldalra, azonban a weboldal üzemeltetője ezen webhelyeket nem tartja felügyelete alatt, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal, az ott megjelenő adatokról információt kiadni nem tud, de nem is köteles.


Regisztráció


A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz vagy annak egy részéhez való hozzáférést korlátozza azokra a látogatóira, akik regisztráltak, kivéve ha a vonatkozó törvények mást írnak elő.


A regisztrációhoz az alábbi folyamatot kövesse:

 • töltse ki a Weboldalon megtalálható regisztrációs űrlapot
 • miután kitöltötte a regisztrációs lapot, és megerősítette az ebben foglalt információkat, a weboldal üzemeltetője küld Önnek egy levelet az Ön által megjelölt e-mail címre, amelyben megjelöli a regisztráció megerősítésének módját. Amennyiben nem erősíti meg a regisztrációt, csak ideiglenesen kap hozzáférési jogot Weboldal korlátozott részéhez. Ahhoz, hogy a Weboldal korlátozott részéhez állandó hozzáférése legyen, valamint ahhoz, hogy Weboldalon keresztül termékeket vegyen, szükséges a regisztráció megerősítése. Amennyiben helyesen regisztrált, hozzáférhet Weboldal korlátozott részéhez. Ehhez csak be kell írnia az Ön által a regisztráció során megadott e-mail címet és az ugyanakkor megadott, illetve kiosztott jelszót (bejelentkezési folyamat).
 • A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekertv., azaz a 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 • Ön csak egyszer regisztrálhat Weboldalon.
 • A Weboldal korlátozott részéhez való hozzáféréshez felhasználói azonosító részleteket kérhet Öntől a weboldal üzemeltetője, illetve azt, hogy a kapott felhasználói azonosítóval jelölje meg magát, jelszót használjon, vagy bármely más jellegű információt adjon meg, amelyet biztonsági eljárásunk megkövetel. A korlátozott részekhez akkor és addig férhet hozzá, ha és ameddig
 • a regisztráció időpontjában betöltötte már 18. életévét és természetes személy;
 • biztosítja a weboldal üzemeltetőjét, hogy az Ön által megadott adatok igazak, pontosak, érvényesek és teljesek;
 • késedelem nélkül értesíti az üzemeltetőt minden a személyi adataiban bekövetkezett változásról e-mailben, illetve frissíti adatait a Weboldal „Az Ön fiókja” nevű részében; és
 • megfelel az ebben a regisztrációról szóló részben és a Felhasználási Feltételekben leírt követelményeknek.

A weboldal üzemeltetője felhívja figyelmét arra, hogy a Felhasználói azonosítóját, jelszavát és egyéb biztonsági információkat tartsa biztonságban, és ne mutassa meg azokat senki másnak!


A regisztrációt követően a regisztrált felhasználó bármikor leiratkozhat, ha ezen kérését elektronikus úton jelzi a weboldal üzemeltetője részére.


A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben regisztrált felhasználóként nem tartja be a felhasználási feltételek korlátozhatja a weboldalhoz való hozzáférési jogát, letiltva felhasználói adatait, jelszavát.


Akciók, játékok, versenyek:


A Weboldal üzemeltetője megszervezhet, és reklámozhat akciókat, versenyeket, játékokat, ingyenes nyereménysorsolásokat. Ezen esetekben egyedi szabályok alapján vehet részt a weboldal használó az akciókon, versenyeken, játékokon, nyereménysorsolásokon. Ezen szabályokat a weboldal üzemeltetője jól látható helyen jelöli majdan meg a weboldalon.


Kommunikáció:


A vonatkozó jogszabályok értelmében a felhasználók részére megküldött közlések írásban történnek. A Weboldal használatával együtt a felhasználó elfogadja, hogy a kommunikáció nagyrészt elektronikus formában történik. Szerződési célokra hozzájárul az elektronikus kommunikációhoz, és tudomásul veszi, hogy bármely szerződés, értesítés, információ és egyéb digitálisan megküldött közlemény megfelel bármely az írásban történő kommunikációt előíró törvénynek, kivéve ha a vonatkozó törvények nem engednek meg ilyen jellegű egyezményt. Jelen feltétel elfogadásával a weboldal üzemeltetője és a felhasználó is elismerik, hogy kölcsönös viszonyukban írásban történő kommunikációként fogadják el az elektronikus aláírások érvényességét, ahogyan azt a vonatkozó törvény szabályozza.


Megrendelés menete:


A megrendeléshez a Vevőnek meg kell adnia nevét, szállítási címet, telefonszámot, e-mail címet a termék kosárba helyezését követően. A Vevő nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a Vevő tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát (hibás adatokat adott meg a rendelés leadása során), úgy az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetősége a következő: e-mail üzenetben haladéktalanul kérheti a Szolgáltatót az adatok módosítására és/vagy javítására. 


A Rendelés feladásával a Vevő ajánlatot tesz (nyitott rendelési igény) melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk.


Az e-mailben küldött visszaigazolás mindösszesen a (Vevő által) megrendelés eladóhoz való megérkezését igazolja. Ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét. Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban foglalt feltételekkel.


Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. Bővebb feltételek a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a Ptk. idevonatkozó jogszabályai szerint.)


Amennyiben a Vevő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Vevő adatait tévesen tartalmazza, úgy a Vevő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – a Szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a Vevő a megrendeléstől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe, vagy a Vevő téves e-mail címet adott meg.
A Szolgáltató legkésőbb a Vevő ajánlatának elküldését követő 2. munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja a Vevő ajánlatát. A szerződés a Vevő által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).


A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés végösszegét, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A www.bringmecoffee.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.


Szállítási feltételek:


A vásárló által kiválasztott terméket – amennyiben az a webáruház készletén van -, úgy az a megrendelés visszaigazolásától (a szerződéskötéstől) számított 4 munkanapon belül futárszolgálat igénybevételével kiszállításra kerül. Amennyiben a vásárló által kiválasztott termék a webáruház készletén nem lelhető fel, úgy az a megrendelés visszaigazolásától (a szerződéskötéstől) számított 4 héten belül futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra. A vásárló a szállítási címtől eltérő számlázási címet jelölhet meg, erről azonban a termék megrendelésekor köteles tájékoztatni a webáruházat.


Ha a vásárló által megrendelt termék a megrendelés időpontjában nem áll a webáruház rendelkezésére, úgy az előjegyzésbe kerül, és a megrendelés időpontjában érvényes árak alkalmazásával kerül kiszállításra. Erről a megrendelés visszaigazolásakor e – mailben tájékoztatja a weboldal üzemeltetője a vásárlót.
A weboldal üzemeltetője kizárólag belföldi szállítást vállal.


Magyarország egész területén egységes szállítási díj kerül felszámolásra, amelynek összege bruttó 30.000,-Ft. alatti rendelés esetén 1990. – Ft. Amennyiben a vásárlás bruttó 30.000.- Ft. feletti úgy a weboldal üzemeltetője szállítási költséget nem számol fel. A webáruház által alkalmazott szállítási díjak a törvényes mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák. A szállítás időpontjáról a megrendelés visszaigazolásakor e – mailben kap tájékoztatást a megrendelő.


Amennyiben a futárszolgálat a termék kézbesítésekor a megadott címen senkit nem lel fel, vagy a vásárló a termék ellenértékét nem tudja a kézbesítésekor megfizetni, úgy a termék kézbesítését a futárszolgálat még egyszer megkísérli. A második kézbesítés időpontjáról e - mailben kap tájékoztatást a vásárló. Amennyiben a termék második kézbesítésének a megkísérlése is sikertelen, úgy azt a futárszolgálat visszaszállítja a webáruháznak. A webáruház által alkalmazott szállítási díjak a törvényes mértékű általános forgalmi adót, és a kétszeri kézbesítés díját tartalmazzák ebben az esetben.


Fizetési feltételek:


A bringmecoffee.hu termékek webáruházában közzétett termékek árai forintban kerülnek meghatározásra, amelyek a törvényes mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák. A weboldalon feltüntetett termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költségeket, ekként azt a termékek vételárához hozzá kell a számítani. A vásárló a termék megrendelésekor köteles tájékoztatni a webáruházat arról, hogy milyen formában kívánja kiegyenlíteni a termék vételárát.
A vásárló a webáruházban az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • bankkártyával (SimplePay),
 • banki átutalással
 • utánvétel: a vásárló a termék vételárát készpénz formájában, az átvételkor fizeti meg,
 • készpénz formájában: amennyiben a vásárló a kereskedelmi üzletünkben személyesen kívánja megvásárolni a terméket.

Amennyiben a termék vételárát a vásárló banki átutálással kívánja kiegyenlíteni, úgy megrendelés visszaigazolásáról e- mailt kap, és a termékről kiállított előleg számla, amelyre utalni lehet a termék vételárát, és a szállítási költséget, postai úton levélben kerül megküldésre. Ez estben a vásárló a termékről kiállított végszámlát a termék kézbesítésével egyidejűleg kapja meg. amennyiben a vásárló a termék vételárát banki átutalással kívánja megfizetni, úgy a megrendelt termék, csak az előleg számlán feltüntetett összeg maradéktalan átutalását (megfizetését) követően kerül kiszállításra. Ez esetben a termék vételárának a webáruház bankszámlájára történő megérkezésétől számított 4 munkanapon belül futárszolgálat igénybevételével szállítja ki a terméket a weboldal üzemeltetője.


Amennyiben a vásárló az utánvétellel történő fizetési módot választja, úgy a termék vételárának és szállítási költségének együttes összegét az áru átvételekor a futárszolgálatnak köteles megfizetni. Ekkor a vásárló a kiállított számlát a termék kézhezvételével egyidejűleg kapja meg.


Szolgáltató adatai:
Cégnév: MIKO HUNGARY KFT. (továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 4025 Debrecen, Révész tér 2.
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Révész tér 2.
Telefon: +36709045130
E-mail: iroda@mikocoffee.hu
Adószám: 25062168-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-026487Tárhelyszolgáltató: https://www.rackhost.hu/
Shopify Inc.
Cím: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada
Telefon: +1 888-746-7439
E-mail: support@shopify.com
Honlap: http://www.shopify.com

Elállás
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 naptári napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, melyet postai vagy elektronikus úton (e-mail formájában) küldhet meg részünkre a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. Elállás illetve termékcsere esetén a terméket, annak tartozékaival és a számlával együtt sértetlen állapotban saját költségén küldje vissza a Szolgáltató által megadott címre (4025 Debrecen, Révész tér 2.), és legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t, annak tartozékaival és a számlával együtt sértetlen állapotban visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Továbbá a Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését. A visszatérítés kizárólag banki utalással történik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvétele nem áll módunkban.


Jótállás
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.


A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.


Kellékszavatosság
Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.


Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.


Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


Termékszavatosság
A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél, választása szerint a kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.


Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.


Az Ügyfél termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.


A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Panaszügyintézés
Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az iroda@mikocoffee.hu címen, valamint a +36709045130-as telefonszámon.


A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató a békéltető testületi eljárásban együttműködni köteles.


A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Tel: 52-500-710, 52-500-745 Fax: 52-500-720
Ügyintéző: Nemes Brigitta E-mail: nemes.brigitta@hbkik.hu
bekelteto@hbkik.hu

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr